Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

 

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

 

 1- Tapu fotokopisi

 2- Tapu Kayıt Belgesi (e-devlet'ten alınabilir.)

 3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 4- Müdürlüğümüz döner sermaye biriminden (0 (252) 214 12 58 - 0 (252) 214 00 35 Dahili:1056 ) veya basvuru.csb.gov.tr adresinden gerçek/tüzel  2.033,90 TL - Kooperatfiler 4.576,7 TL lik harç ödemesi için referans numarası alınarak, Halk bankasına ödemenin yapılıp   dekont aslının dosya içine konulması. (havale, EFT veya    dekont fotokopisi kabul edilmemektedir.)

 5- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) 

 6Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici  müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin   bilgilendirme doldurulacaktır.              

 7- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir. 

 8- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası   almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

 9- 65 yaş ve üzeri başvuru sahipleri (tapu sahibi) için sağlık kuruluşundan alınacak akıl sağlığı yerinde raporu

10- 18 yaş altındaki (rüştünü ispat etmemiş) başvuru sahipleri (tapu sahibi) için kanuni temsilcisinin muvaffaknamesi (noter onaylı)

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

YAPI MÜTEAHHİDİ  YETKİ BELGESİ NUMARASI  BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME FORMU