Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Etik İlkeler

 Etik İlkeler:

-Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

-Halka hizmet bilinci

-Hizmet standartlarına uyma

-Amaç ve misyona bağlılık

-Dürüstlük ve tarafsızlık

-Saygınlık ve güven

-Nezaket ve saygı

-Yetkili makamlara bildirim

-Çıkar çatışmasından kaçınma

-Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

-Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

-Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

-Savurganlıktan kaçınma

-Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

-Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

-Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

-Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

-Mal bildiriminde bulunma