Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Faaliyetler
  2016 2017 2018
Geçici Faaliyet Belgesi 124 87 107
Çevre İzin ve Lisansı 159 113 215
Çed Kapsam Dışı 233 221 91
Çed Gerekli Değildir 64 63 39
Çed Olumlu 4 3 1
Çed Gereklidir 0 0 0