Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
TVK GM Yatırımları

 

2016

2017

2018

YATIRIM VE FAALİYETLER

Adet

Bedel

Adet

Bedel

Adet

Bedel

Çevre Tanzimi

2

1.659.500,00 TL

1

1.694.915,00 TL

4

2.400.000,00 TL