Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Atık Mevzuatı Kapsamında İzin Verilen Tesis Sayıları

TESİSLER

2016

2017

2018

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi

1

1

7

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Belgesine Sahip Tesisler

11

7

6

Ömrünü Tamamlamış Araç Teslim Yerleri

-

-

-

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama Tesisleri

-

4

6

Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araçlar

3

1

5

Atık Akü Depolama  Tesisi

-

-

2