Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Yapı Denetim ve Laboratuvar Kuruluşları ile İlgili Belgeler ve Ulusal Yapı Denetim İşlemleri
 • KANUN, YÖNETMELİK ve TEBLİĞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM İZİN BELGESİ BAŞVURLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER ve ADIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ ve BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM İZİN BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞU ADRESİNİN DEĞİŞMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞU ŞİRKET UNVANI DEĞİŞMESİNE İLİŞKİN İŞLEMELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞU ORTAK (HİSSE) DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN YAPI DENETİM KURULUŞLARININ BELGELERİNİN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM DENETİM İZİN BELGESİNİN İSTEĞE BAĞLI İPTAL EDİLMESİNE DAİR İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ SIRALAMAYA ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER ve ADIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 • DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ ve BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • DENETÇİ BELGELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • DENETÇİ VASFI DEĞİŞİKLİĞİ (İNŞAAT MÜHENDİSLERİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞUNDA DENETÇİLERİN İŞE BAŞLATILMA DİLEKÇESİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞUNDA YARDIMCI KONTROL ELEMANLARININ İŞE BAŞLATILMA DİLEKÇESİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞLARI PERSONELLERİNİN İŞ AKDİ FESİHİ veya İSTİFASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM KURULUŞLARI PERSONELİNİN VEFAT ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • PROJE MÜELLİFİ YDS HESAP BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • ŞANTİYE ŞEFİ YDS HESAP BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YARDIMCI KONTROL ELEMANI YDS HESAP BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • DENEY YAPAN ELEMAN YDS HESAP BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • NUMUNE TOPLAMA ELEMANI YDS HESAP BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • KALİTE YÖNETİCİSİ YDS HESAP BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM SİSTEMİNDE HESAP BAŞVURUSUNDA GEREKLİ ADIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ FESİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • KÜME YAPI BAŞVURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • ŞANTİYE ŞEFİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • YAPI DENETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE YAPI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • E-ŞANTİYE ŞEFİ UYGULAMASI TOPLU YAPI SİLME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR İZİN BELGESİ BAŞVURLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER ve ADIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR KURULUŞ SIRLAMASINA YERLEŞMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ARANAN ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ ve BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR KURULUŞUNUN HİSSE DEĞŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR KURULUŞU ADRES DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR DENEY YAPAN ELEMAN İŞE BAŞLATMA DİLEKÇESİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR NUMUNE TOPLAMA ELEMANI İŞE BAŞLATMA DİLEKÇESİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR KALİTE YÖNETİCİSİ İŞE BAŞLATMA DİLEKÇESİ ve GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR İŞE BAŞLAMA PERSONEL BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR PERSONELLERİNİN İŞ AKDİ FESİHİ veya İSTİFASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • LABORATUVAR PERSONELİNİN VEFAT ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ
 • SAMSUN İLİNDEKİ YAPI DENETİM KURULUŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 • SAMSUN İLİNDEKİ LABORATUVAR KURULUŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 • YATIRILACAK ÜCRETLERE AİT DÖNER SERMAYE KODU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ