Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Faaliyetler

 

2016

2017

2018

YATIRIM VE FAALİYETLER

Adet

Bedel

Adet

Bedel

Adet

Bedel

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

2

355.400 TL

3

526.000,00 TL

-

-

Planlama ve Proje Hizmetleri

3

278.700TL

2

211.000,00 TL

-

-

Atıksu Yönetim Hizmetleri

-

-

-

-

-

-

Atık Yönetim Hizmetleri

-

-

-

-

-

-

İçme Suyu Temini Hizmetleri

-

-

-

-

-

-

Çevre Tanzimi

2

1.659.500,00 TL

1

1.694.915,00 TL

4

2.400.000,00 TL

TOPLAM

7

2.293.600,00 TL

6

2.431.915,00 TL

4

2.400.000,00 TL