Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Hava Kalitesi İzleme İstasyonu

İstasyonda Ölçülen Parametreler;

Havadaki Partikül Madde(PM10): Havadaki partiküler kirlilik (aynı zamanda PM - partiküler madde olarak bilinir), havada bulunan katı partiküllerin ve sıvı damlacıkların bir karışımıdır. Partiküllerin boyutlarının geniş bir aralığa yayılır. Akciğerlerimize kadar girebilen çok küçük partiküller 10 µm. nin altındaki partiküllerdir ve solunum sisteminde birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilirler. (1 µm. = 0.001 milimetre)

           

            Kükürt dioksit(SO2): Bileşiminde kükürt bulunduran yakıtların yanmasıyla açığa çıkan keskin kokulu bir gazdır. Bu, zehirleme özelliği olan gazı çıkaran maddelerin başında kötü kaliteli katı yakıtlar gelmektedir. Bunlar, linyit, asfaltit, fuel-oil ve gazyağı gibi maddelerdir. Yanma ile meydana gelen kükürt dioksit (SO2) miktarı, yanmanın kalitesine ve yakıtın içinde bulunan katkı maddelerine bağlıdır.

           

            Sıcaklık: Kabin içi ve dış ortam sıcaklığı,

            Nem

            Basınç

            Rüzgar Yönü

            Rüzgar Hızı

 

            İstasyonda ölçülen bu değerler öncelikle elektronik ağ sistemi sayesinde Bakanlığımız veri toplama merkezine iletilmekte olup buradan da İl Müdürlüğümüzde bulunan bilgisayar ve modem aracılığı ile bilgiler elektronik ortama aktarılmakta ve istenildiği zaman ulaşılabilecek nitelikte depolanmaktadır. Bu ölçümlere ait saatlik, günlük, haftalık ve aylık verilerin internet sitesinden www.havaizleme.gov.tr adresinden izlenmesi mümkündür.

            Söz konusu istasyon, havayı temizlemeye yönelik olmayıp hava kalitesi niteliği hakkında bilgi almaya yönelik donanıma sahiptir.

           

Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler:

 • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı,
 • Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
 • Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
 • Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,
 • Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,
 • Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,
 • Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
 • Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
 • Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
 • Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,
 • Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalıdır.