Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'ye ait A39480101-A39480300 seri numaralı 200 adet egzoz emisyon ölçüm pulu kaybolmuştur.

13 Kasım 2014

Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’nin 05.11.2014 tarih ve 20304 sayılı dilekçesi.

İlgi dilekçede İlimiz Menteşe İlçesinde faaliyet gösteren Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş’ ye ait A39480101-A39480300 seri numaralı 200 (iki yüz)adet egzoz emisyon ölçüm pulunun kaybolduğu belirtilmektedir.
Yukarıda belirtilen egzoz emisyon ölçüm pulunun gayri resmi yollarla satışının önlenmesi ve kullanılmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Bilgilerinize ve gereğini arz/rica ederim.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır