Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Muğla İli, Ula İlçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında Kentsel Tasarım Alanı ...

11 Ağustos 2022

Muğla İli, Ula İlçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Mahallesi ve  Kıyı  Alanlarına  ilişkin  1/5000  ölçekli  Koruma  Amaçlı  Revizyon Nazım  İmar  ve  1/1000  ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında Kentsel  Tasarım  Alanı  olarak  belirlenen  alanda değişiklik yapılan kısımlarına ilişkin Bakanlık Makamının 18.07.2022 tarih ve 4120002 sayılı Olur’u ile onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ile değişiklik yapılan plan hükümleri 11/08/2022 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kroki Açıklama;

-2.Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılan değişikliklere ilişkin (ekli krokide 1 ve 2 nolu alan) ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alındıktan sonra Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) değerlendirme yapılacak,

-Değişiklik yapılmayan (ekli krokide 4 nolu alan) kısımlarının kesinleştiği, bu kısma ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabilecek,

-Kentsel Tasarım Alanı olarak belirlenen alanda (ekli krokide 3 nolu alan)değişiklik yapılan kısımlar ise askıya çıkarılan alandır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır