Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Muğla ili, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 414 ada,8 ve 11 parsele(eski 1, 2, 3, 4, 6, 9 ve 10 parseller ile 76 ada 4 parsel) ve bir kısım yola yönelik 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

12 Haziran 2020

Muğla ili, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 414 ada,8 ve 11 parsele(eski 1, 2, 3, 4, 6, 9 ve 10 parseller ile 76 ada 4 parsel) ve bir kısım yola yönelik 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 9.maddesi, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamınca re’sen onaylanmış olup, 12.06.2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır