Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Selimiye Mahallesi, 166 ada 2 parsel, Marjinal Tarım Alanı amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

25 Mayıs 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık Makamının 12/04/2023 tarihli ve 6204465 sayılı Olur’u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan DTC-001011750, DTC-001011749, DTC-001011745 Plan İşlem ve 41/2023 arşiv numaralı “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Selimiye Mahallesi, 166 ada 2 parsel ile taşınmaza ulaşım amacıyla orman alanında düzenlenen taşıt yolunda Marjinal Tarım Alanı amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 25/05/2023 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır