Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Hisarönü Mahallesi, 142 Parselde Yaşlı Bakımevi ve Rekreasyon Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı

25 Şubat 2021

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü),  Bakanlık Makamının 21/01/2021 tarihli ve 137227 sayılı Olur’u ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan KANİP-48329279, KAUİP-48697824 Plan İşlem ve 8/2021 arşiv numaralı “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Hisarönü Mahallesi, 142 Parselde Yaşlı Bakımevi ve Rekreasyon Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı”, 24/02/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır