Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ovacık-Hisarönü 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları İtiraz Değerlendirme Değişiklikleri

20 Ocak 2021

Bakanlık  Makamının  22.12.2020  tarihli  ve  275426  sayılı  Olur'u  ile;  Bakanlık  Makamının 01.07.2019 tarihli ve 151766 sayılı Olur'u ile onaylanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ovacık-Hisarönü 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarında kesinleşen orman sınırları içerisinde bulunan yol, okul alanı, sağlık tesisi, park vb. orman dışı kullanımların "Orman Alanı" olarak tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucunda  belirtilen  itirazların  kısmen  kabulü  ve  reddine  ilişkin  itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişiklikleri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış, söz konusu imar planlarının değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiş olup 19/01/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır