Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA

28 Haziran 2021
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

 

İlimiz Dalaman İlçesi Bezkese Mahallesi Gazi Bulvarı No.189 adresinde faaliyet gösteren “Mopak Kağıt Karton San. Ve Tic. A.Ş. Dalaman Tesisi” fabrikasının atık alanında 26/06/2021 tarihinde saat 13:00 – 13:30 sularında yangın çıkmıştır.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının teknik personeli eşliğinde 27.06.2021 tarihinde müşterek çevre denetimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim neticesinde işletmenin atık alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzensiz/kontrolsüz bir şekilde biriktirilmiş olduğu, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde atık kabulü yapıldığı, atıkların içten yanmaya devam ettiği hususları tespit edilmiştir. Tespit edilen ihlallere ilişkin denetim anında fotoğraf ve video görüntü kayıtları da alınmıştır.

Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan bu durum sebebiyle işletmenin 01.11.2023 tarihine kadar geçerli olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi süre verilmeksizin iptal edilmiştir. Bu kapsamda Dalaman Kaymakamlığına işletmenin yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyetinin durdurulması gerektiği bildirilmiştir.

5491 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunla değişik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 maddesinin (v) bendi “Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara idarî para cezası verilir hükmü gereği tesis içerisinde tehlikeli atıkları düzensiz ve izinsiz şekilde depolayan ve gerekli önlemleri almayarak yangın çıkmasına zemin hazırlayan işletme hakkında Müdürlüğümüzce gerekli idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu firma ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeler ile ilgili yönetimin ivedilikle yapılması gerektiği Büyükşehir Belediyesine bildirilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır