Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Gökova

  

İli : Muğla
 
Nüfusu : 7.615
 
Alanı : 576.9 km2
 
12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir. 
 
      Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi; Muğla ili, Ula ve  Marmaris ilçeleri  ve bunlara bağlı 7 mahalleden oluşmaktadır.  Akyaka, Gökova, Akçapınar, Gökçe, Çamlı, Karacaköy ve Çetibeli yerleşim alanlarını içine alır. 
      Gökova Körfezine kadar uzanan Batı Menteşe Dağları ve Ula çöküntü alanlarını oluşturan Doğu Menteşe Dağları ile Gökova Körfezine eğemen durumda yükselen, Yaran Dağları, bölgenin önemli yükseklikleridir. Doğrudan denize açılan küçük vadiler ve iç çöküntü alanlarında alüvyonların birikmesiyle oluşan tarım alanları, Gökova ve Kızılkaya Ovaları olarak isimlendirilmektedir. İkinci derece deprem bölgesi içinde kalmaktadır. 
      Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan ve önemli yerleşim merkezi olan Akyaka Beldesi, Gökova Körfezi’nin kuzeydoğusunda, Muğla’ya 28 km uzaklıkta bulunmaktadır. Beldenin kuzeyinde 1000 m ani yükselen ormanla kaplı bir topografya, doğusunda tatlı suların kaynadığı kadın ve Akçapınar azmakları arasında eşsiz ovası yer almaktadır. Tüm Bölge genelinde olduğu gibi, dere yatakları bir azmakla denize açılmaktadır. Azmaklarda sazlık, bataklık, çayır v.b. alanlar yan yana çoğu kez de iç içe yer almaktadır. 
 
 
      Bölgede önemli alanlardan birisi de Ketra, Setra, Sedir veya Şehirlioğlu Adası olarak bilinen Sedir Adası'dır. Ada, Gökova Körfezi’nin güney kesiminde yer almakta olup, Helenistik ve Roma devrine ait yazıtlar ihtiva etmektedir.  
      Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi zengin flora ve faunası ile ekolojik yönden öneme sahip bir Bölge olup, Eğe Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi bitki örtüsü özelliklerini birlikte göstermektedir. Maki formasyonuna ilaveten, zeytinlik alanlar da önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Bölgede, Kızılçam (Pinus brutia) ve Günlük ormanları (Liquidambar orientalis) büyük bir değer taşımaktadır. Bunu Karaçam, fıstık, sedir ve ardıç gibi iğneli ağaçlarla; meşe gibi yapraklı ağaçlar izler. Ayrıca, yer yer sandal, piren, akçakesme, defne, çitlembik ve keçiboynuzu gibi ağaçlar ve ağaççıklar vardır. 
 
 
 
 
      Taban araziler genellikle I-IV. sınıf toprak kabiliyetinde olan arazilerdir. Taban araziler dışında kalan yamaçlar, tepelik ve dağlık alanlar VI ve VII. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Çıplak kayalık ve bataklık alanlar ise VIII. sınıf topraklar olarak belirlenmiştir. 
      Bölge fauna açısından da oldukça zengindir. Bölgenin hemen hemen her kesiminde rastlanan kanatlı hayvanlardan üveyik, bıldırcın, tahtalı keklik, karabatak, balıkçıl, çobanaldatan, kırlangıç, ağaçkakan, sığırcık, karatavuk, bataklık, karga, çaylak, çil, yaban ördeği, yaban kazı, dağ serçesi, kartal, şahin, atmaca ve baykuş bulunmaktadır.
      Kıyılar deniz faunası açısından da zengindir. Yöre sularında bölgede bulunan balık türleri ile diğer deniz ürünlerinin (Ahtapot, istakoz, karabide) hepsi bulunmaktadır. Ayrıca Gökova kıyılarında, Lutra lutra (Su samuru) ile kuzey kesimlerde yunus balıklarının yaşadığı belirlenmiştir.       
      Muğla İlinin Fethiye ve Kınık dışında kalan kısmı, antik çağlarda Karya adıyla bilinen bir bölgedir. Karya’nın bilinen tarihi, İyon’ların bölgeye yerleşmeleriyle başlar. Gökova Körfezinin iki ucuna yerleşen Dor’lar, Knidos ve Halikamosos’u (Bodrum) kurmuşlardır. Muğla İli 12. yy.da Selçuklu Devleti’nin 15. yy.da Menteşe Beyliği’nin 16. yy.da Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur.