Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi 645 Ada, 33 ve 39 Parseller Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

18 Mayıs 2023

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi 645 Ada, 33 ve 39 Parseller Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi 645 Ada, 33 ve 39 Parseller Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97. Maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesi hükümleri uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır