Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden İlan

14 Eylül 2020

ÖZKIR YÜCE YAPI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ‘NE

Muğla İli, Milas İlçesi, İsmetpaşa Mah., Halilbey Bulvarı No:154 Kapı numaralı adreste ve tapunun 267 ada 168 parsel sayılı yerdeki bina için (YKN: 114416) 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkımının tamamlandığı, malikler ile müteahhit arasında Milas 1. Noterliğinde 13/11/2015 tarihli ve 12977 yevmiye numaralı Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi imzalanmış fakat aradan geçen uzun süreye rağmen inşaatın başlanmadığından mütevellit 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Binaların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesinin fesih edilmesi talep edilmiştir.6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 11. Fıkrasının a bendinde; ‘’Fesih hakkının kullanılabilmesi için; bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir yıl içinde yani yapının işine başlanılmamış olması gerekir. Sözleşmelerin bu gerekçe ile fesih edilebilmesi için, sözleşme hükümlerine göre yapım işinin başlanılmasından önce hak sahiplerince yerine getirilmesi gereken edimler var ise bunların yerine getirilmiş olması, yapım işine başlanılmasına engel teşkil edecek bir yargı kararı, idare kararı, idare uygulaması veya benzeri geçerli bir gerekçe olmaması ve yapım işine müteahhitten kaynaklanan sebeplerle başlanılmamış olması gerekir.’’ denilmektedir. Milas 1. Noterliği’ nin 13/11/2015 tarihli 12977 yevmiye numaralı Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi ve maliklerin sözleşmenin feshedilmesine ilişkin Karar Tutanağı Valiliğimize iletilmiş olup; yeni yapının yapım işine başlanılmamasının sebeplerinin yazılı olarak Valiliğimize (Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onbeş gün içinde bilgi ve belgelerle birlikte bildirilmesi, bu süre içinde bildirilmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır