Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Sıra No Adı Soyadı Unvan
1 Bedri TUĞA Şube Müdürü
2 Ahmet VURANDEMİR Uzman
3 Bekir ORHAN Çevre Mühendisi
4 Yusuf KÖROĞLU Çevre Mühendisi
5 Zübeyir TAŞKAYA Çevre Mühendisi
6 Sermet Kerem KUNDAKÇI Çevre Mühendisi
7 Selman ŞİMŞEK Çevre Mühendisi
8 Adem KONUK Çevre Mühendisi
9 Onur DEMİRTAŞ Şehir Plancısı 
10 Süleyman DONBALOĞLU Harita Mühendisi 
11 Gülşah AKKOYUNLU         ** Jeoloji Mühendisi (DSİ Personeli Müd.Geçici Görevli)
12 Mehmet Zahit POLAT         ** İnşaat Mühendisi (Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.Personeli)
13 Mustafa ALACA                 ** Maden Teknikeri (Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.Personeli)
14 Salim KAFADAR                ** V.H.K.İ. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.Personeli)
15 Ali ÖNEL                           ** V.H.K.İ. (İl Kültür Turizm Müd.Personeli)
16 Orhan GÜL V.H.K.İ.
17 Recep KARAESMA V.H.K.İ.(Arşiv Görevlisi)
18 Abdurrahman ARICI Daimi İşçi (Operatör)
19 Hüseyin Namık UYSAL Sürekli İşçi (Şoför) 
20 Emrullah ÖZEN Sürekli İşçi (Şoför)