Şube Personeli

 

AD SOYAD ÜNVANI DAHİLİ NO E-POSTA
Hasan DEREAĞZI Şube Müdür V. 444432 hasan.dereagzi@csb.gov.tr
Suna KİRTİK Uzman 444434 suna.kirtik@csb.gov.tr 
Erman Tolga BAYRAK Çevre Mühendisi 444433  etolga.bayrak@csb.gov.tr
İsmet ESGİN ZORLU Şehir Plancısı 444434  iesgin.zorlu@csb.gov.tr
Ayşegül DEREAĞZI Jeoloji Mühendisi 444433 aysegul.dereagzi@csb.gov.tr
Lamiser ERDOĞAN Jeofizik Mühendisi 444436 lamiser.erdogan@csb.gov.tr
Murat ŞENTÜRK Şehir Plancısı 444436 murat.senturk@csb.gov.tr
Ayşe KARGIN Harita Mühendisi 444434 ayse.kargin@csb.gov.tr
Mustafa YILDIRIM Kimya Mühendisi (4/B) 444433 yildirim.mustafa@csb.gov.tr
Ali GÜLER Vhki 444430  
Erol MUTLU Bilgisayar İşletmeni 444435  
Feridun AYDIN İşçi (Şoför) ***  
Bahar YAŞAR İdari Büro Görevlisi 444430