YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

-  İlimizde 11 Adet Yapı Denetim firması bulunmaktadır. İlimizde 1.1.2011 tarihinden itibaren yapı denetim uygulamsına geçilecektir.

 

- 23 Adet beton santrali bulunmakta ve düzenli olarak denetlenmekte ve bu santrallerden beton numuneleri alınarak beton laboratuvarımızda testleri yapılmaktadır.

 

 

-LABORATUVAR HİZMETLERİ

 

                            

Taze Beton Numunesinin Alınması ve Basınç Dayanımının Tespiti :

 

    Gerek kurumumuz kontrolünde yapılan ve gerekse özel sektörce kontrolü  yapılan inşaatlardan, yazılı başvuru durumunda , taze beton numunesi alınmaktadır

    Numunelerin alımında özellikle yetkili ve tecrübeli mühendislerimiz refakat etmektedirler. Bazı durumlarda ise özellikle numune alma işini bizzat yürütmektedirler.

 

    Numune alımı standartlara uygun olarak yapılmakta, gerekli dökümanlar imza altına alınmaktadır. Alınan numunelerin muhafazası için inşaat  sorumlusu ile irtibata geçilerek  numune alımından 1 gün sonra,numunenin kurumumuza  ulaştırılması sağlanmaktadır.

 

   Basınç dayanımı ,300  ton basma kapasiteli , yerli üretim  cihazla  yapılmaktadır. TS  EN 12350-1  ve TS EN  12350-2  ‘ye uygun olarak alınan numunelerin  bakımı ve kürü  TS EN 12390-2’ ye  göre yapılmaktadır. Taze  beton numunelerinin testi ve raporların hazırlanması , bizzat görevli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

YAPI MALZEMELERİ VE YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 

-4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak.                                     

 

- 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak.

 

-    Yapı Malzemeleri Yönetmenliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

 

- 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak

 

- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

YAPI MALZEMELERİ VE YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ