Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri

10 Aralik 2020

Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 07/12/2020 tarih ve 262820 sayılı yazı

ile, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe 24/05/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi

Gazetede yapılan değişiklikle eklenen "Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri"

başlıklı 72/ A maddesinde; Hazineye ait taşınmazların gerçek veya tüzel kişilere, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere

kiraya verilebileceği, bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedelinin, taşınmazın rayiç bedelinin

binde biri olduğunun belirtildiği,

Anılan Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan ve Hazine taşınmazlarının tıbbi ve

aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları

belirleyen 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin "Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi" başlıklı 6

ncı maddesinde; bu Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazine taşınmazlarının, re'sen veya

gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine İdarece belirleneceği ve kiraya verilmesi uygun görülen

taşınmazların, İdarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan

edileceğinin belirtildiği,

Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Burdur, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir,

Karaman, Kütahya, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Uşak, Yalova ve

Zonguldak İllerinde bulunan ve Ek-1 listede belirtilen mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve

tasarrufu altında bulunan taşınmazların, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla

379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6 ncı maddesine göre ilan edilmesinin Bakanlık Makamının

07.12.2020 tarihli ve 261977 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre;

Yazımız eki listede belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların tıbbi ve aromatik bitkiler ile

süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine esas olmak üzere, 379 sayılı Milli Emlak Genel

Tebliğinin 6 ncı maddesine göre İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ve ilan panosunda 10.12.2020

tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmesini

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLARFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır