Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Adı Soyadı Unvan

Bekir ERDOĞAN

Ziraat Mühendisi

Gülsen TAŞTAN

Mimar                

Tuğba ŞENGÜL

Mühendis (Peyzaj Mimarı)

Başak ÇAHAN

Şehir Plancısı

İmren ÇÖL ÖZTÜRK

Şehir Plancısı

Ahmet KÖSEER

Şehir Plancısı

Özlem Beste ÇETİN

Şehir Plancısı (Ücretsiz İzinli)

Esra KARAYILAN

Jeoloji Mühendisi

Hüseyin ŞAHİN

Harita Mühendisi   

Oktay TOKSÖZ

Harita Mühendisi

Tuba TOPRAK

Biyolog

Ahmet YILMAZ

Tekniker

Hande DAŞKIN

Teknisyen

Özer ÇOBAN

Hizmetli