Şube Personeli

 

AD SOYAD ÜNVANI DAHİLİ NO E-POSTA
Kamil YALÇIN Şube Müdürü 1041 kamil.yalcin@csb.gov.tr
Ferruh EYÜBOĞLU İd.İşl.Şefi 1056 ferruh.eyuboglu@csb.gov.tr
Seyit HARTÜN Otomotiv Teknikeri (Mutemet)
1053 seyit.hartun@csb.gov.tr
Osman YUVARLAK VHKİ 1052 osman.yuvarlak@csb.gov.tr
Bülent GİRGİÇ İşçi (Taş.Kay.Kont.Yet.) 1051 bulent.girgic@csb.gov.tr
Önel KAHYA G.Personel (Mutemet) 1055 onel.kahya@csb.gov.tr
Asil Kaan TOPALOĞLU Bil.İşlem Sorumlusu 1054 akaan.topaloglu@csb.gov.tr
Erol MUTLU Bilgisayar İşletmeni 1072 erol.mutlu@csb.gov.tr
Ali GÜLER VHKİ 1023  ali.guler@csb.gov.tr
Halil AYDIN Memur  ***  
Figen ÖZTÜRK VHKİ 1021  
Neşe ÇOBAN Memur 1091  
Köksal YILMAZ Kalifiye İşçi 1021 koksal.yilmaz@csb.gov.tr
Erol MADENCİ İşçi 1022 erol.madenci@hotmail.com
Lütfi ACAR Düz İşçi (Sekreter) 2022  
Cafer KESKİN Teknisyen 1081 cafer.keskin@hotmail.com
Yeliz KAHYA G.Per. 1062 yeliz.kahya@csb.gov.tr
Serkan SÖNMEZ Hizmetli 1071 serkan.sonmez@csb.gov.tr
Hüseyin GİRGİNER G.Per.  *** huseyin.girginer@csb.gov.tr
Buse ATIL Memur 1031 buse.atil@csb.gov.tr
Bekir ÇOBAN  Hizmetli    
Durmuş ÇOBAN Hizmetli     
Ali KIVRAK  Hizmetli