Şube Müdürü: Kenan GÜNERHAN

Tlf                                  : 0252 214 10 83-84/ 3043

e-posta                          : kenan.gunerhan@csb.gov.tr                                               

Eğitim Bilgileri

Lise                                : İstanbul Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Lisans                            : İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

İş Deneyimi

01.08.1993 tarihinde memuriyete başlayan Şube Müdürümüz, 1997- 2002 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında görev yaptıktan sonra 16.04.2002 tarihinde kurumlar arası atama ile T.C. Çevre Bakanlığı, Kars Çevre İl Müdürlüğünde Mühendis olarak çalışmaya başlamış, 30.06.2003-05.01.2009 Mülga Kars Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde Mühendis ve Şube Müdür Vekili olarak 05.01.2009-05.08.2011 Mülga Kars Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde Şube Müdürü, 05.08.2011-24.09.2014 Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Şube Müdürü, 24.09.2014 tarihinden itibaren Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.