Ortaca İlçesi, Sarıgerme Turizm Alanı II. Kısım Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
08 Eylül 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 03.08.2017 tarih ve 9075 sayılı Olurları ile 644 Sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanan 136/2017 arşiv nolu, NİP-14886,1 ve UİP-14888,1 plan işlem numaralı, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Sarıgerme Turizm Alanı II. Kısım (Fevziye Mahallesi, 131 Ada, 22 Parsel) İlave Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 08.09.2017 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış olup 07.10.2017 tarihinde askıdan indirilecektir.