MUĞLA ili YATAGAN ilçesindeki
17 Mayıs 2018
MUĞLA ili YATAGAN ilçesi sınırları içerisinde STRATON MADEN YATIRIMLARI VE İŞLETMEÇİLİĞ A.Ş tarafından yapılması planlanan KIRMA ELEME ve ZENGİNLEŞTİRME (FLOTASYON) TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 12/07/2018 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Daha önce yayınlanan duyuruda belirtilen Halkın Katılımı Toplantısı tarihi güncellenmiştir. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.