Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, 3063 Ada, 3,4,5 ve 3070 Ada, 1,2,3 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 09.01.2017 tarih ve 264 sayılı sayılı Olur’u ile 644 Sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanan “Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, 3063 Ada, 3,4,5 ve 3070 Ada, 1,2,3 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği”

 

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/aski(6).jpg

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/RAPOR.docx

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/1000(1).jpg

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/5000(2).jpg

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/22D14A3D.jpg