Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi, 343 Ada, 3,6,19 Parsellerde "Özel Yaşlı Bakım Evi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği