Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 44 Pafta, 2927 nolu Parsele İlişkin "Konut Alanı" ve "Park Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 09.01.2017 tarih ve 263 sayılı sayılı Olur’u ile 644 Sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 44 Pafta, 2927 nolu Parsele İlişkin “Konut Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/aski(7).jpg

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/rapor(1).docx

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/5000 plan.jpg

//webdosya.csb.gov.tr/db/mugla/editordosya/1000 PLAN10-01-2017.jpg