Muğla İli, Fethiye İlçesi, Çamköy Mahallesi, 114,115,127,129,131,134,135,1151 nolu parseller ve 112 Ada, 1 nolu Parselde "Terminal Alanı (Otogar)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği