Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kızılağaç Mahallesi, Kayırlı Mevkiinde II. Etap 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı