Muğla İli Bodrum İlçesi Eskiçeşme Mahallesi Değirmen Burnu Mevkii 14 ada 126 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı
24 Ocak 2013

MUĞLA VALİLİĞİ

 

ASKI TUTANAĞI

 

 

      Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 14 ada 126 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 644 sayılı KHK'in 13-A Maddesi uyarınca Bakanlığımızın 23.01.2013-764 sayılı Oluru ile onaylanmıştır.İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi uyarınca 24.01.2013 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.24.01.2013