Muğla İli, Bodrum İlçesi, Dereköy Mahallesi, Kavakderesi mevkii, 199 ada 7 parselde kurulması planlanan “Güneş Enerji Santrali”ne ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı
14 Şubat 2018

     Muğla İli, Bodrum İlçesi, Dereköy Mahallesi, Kavakderesi mevkii, 199 ada 7 parselde kurulması planlanan toplam 2x900 kW (toplam 1.8 mW) kurulu güce sahip “Güneş Enerji Santrali”ne ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca re’sen onaylanmış olup 14.02.2018 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.


Dokümanlar