Muğla İli, Bodrum İlçesi, Bitez Mahallesi, Kır Mevkii, 174 ada 1 parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2017

Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarih ve 9886 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, Plan Açıklama, Araştırma raporları 13.10.2017 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda  30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.