Köyceğiz Kent Meydanı-Toparlar ve Gelişim Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi
17 Ocak 2017

 2016 yılında Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Köyceğiz Belediyesine vermiş olduğu maddi destek ile "Köyceğiz Kent Meydanı-Toparlar ve Gelişim Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi" tamamlanmıştır.