Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Hisarönü Mahallesi, Ergöz Mevkii, 170 nolu Parselde Turizm Alanı (Otel Alanı) ve Rekreatif Alan Amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

19 Mart 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü),  Bakanlık Makamının 22/12/2020 tarihli ve 275332 sayılı Olur’u ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan KANİP-48300699, KAUİP-48361179 Plan İşlem ve 144/2020 arşiv numaralı “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı Sınırları İçerisinde Hisarönü Mahallesi, Ergöz Mevkii, 170 nolu Parselde Turizm Alanı (Otel Alanı) ve Rekreatif Alan Amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” 19/03/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır