Doğal Sit Tescil Duyurusu
16 Mayıs 2018

Muğla İli, Menteşe, Milas, Marmaris ve Ula İlçeleri Doğal Sit Alanlarına ait Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ile çalışılan alanların, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 01.11.2016 tarih ve 59 sayılı karan ile ilgili mevzuat gereğince tescili yapılmış ve kararının onaylanmak üzere Bakanlığımıza (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilen Kesin Korunacak Hassas Alan olarak önerilen alanların, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin madde 13/A-2 bendi "... Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilam Bakanın onayı ile yapılır... Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları Bakanlar hükmü gereğince Kurulu kararı ile tescili yapılır..." 17.01.2018 tarih ve 20418/11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tescili tamamlanmıştır.