Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

Datça İlçesi, Datça Mahallesi, 213 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği

29 Nisan 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Muğla İli, Datça İlçesi, Datça Mahallesi, 213 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 05/04/2021 tarihli ve 3778 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3. maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29. Maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 06/04/2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır