Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
15 Mayıs 2018

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Bakanlık Makamının 27/04/2018 tarih ve 75873 sayılı OLUR’u ile onaylanan, 60/2018 arşiv nolu ve ABÇDP:29254,1 plan işlem numaralı, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümlerinin 1., 2., 3., 5., 6. ve 7. paftalarında yapılan değişiklik, 15/05/2018 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmış olup 13/06/2018 günü mesai bitiminde askıdan indirilecektir.


Dokümanlar