Bodrum (Muğla) Yalıçiftliği Turizm Merkezi Yalı Mahallesi Gerenkuyu Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı
12 Şubat 2018

       İlimiz, Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi, Gerenkuyu Mevkiinde Mülga Yalı Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ve Bakanlığımıza iletilen “Bodrum (Muğla) Yalıçiftliği Turizm Merkezi Yalı Mahallesi Gerenkuyu Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı” teklifi, Bakanlık Makamının 15.01.2018 tarih ve 9591 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmış olup 09.02.2018 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 gün süre ile Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.


Dokümanlar