Bodrum İlçesi, Bitez Mahallesi 3. derece doğal sit sınırları içerisinde yer alan yol düzenlemesi ile Balcılar mevkii 426 ada 1 parsel ve 427 ada 1 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar