BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İNSAN KAY. VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-        Personel ile ilgili görevleri yapmak
 
-        İdari işler ile ilgili görevleri yapmak
 
-        Bilgi işlem ile ilgili görevleri yapmak
 
-        Bütçe hazırlığı ve harcamalarla ilgili görevleri yapmak
 
-        Döner sermaye işletmesi ile ilgili görevleri yapmak
 
-        Hizmet binası ve araçlarıyla ilgili görevleri yapmak
 
-        İdarece verilecek diğer görevleri yapmak