BEKİR ERDOĞAN

           

ADI SOYADI                        : Bekir  ERDOĞAN

DOĞUM YERİ                    : Orta/ÇANKIRI

DOĞUM TARİHİ               : 27.08.1966

MEDENİ DURUMU           : Evli , 2 Çocuk babasıdır.

BİTİRDİĞİ OKUL             : Ankara Üni. Ziraat Fak.

BÖLÜMÜ                             : Tarla Bitkileri – 1989

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA GEÇEN HİZMETLER

1992-1995      Emekli Sandığı Bursa Bölge Müdürlüğü                 Memur

1995-2004      Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü                  Uzman

2004-2009      Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü                   Müdür Yrd.

   2009             Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü                   Mühendis (Müd.Yrd.V)

 2010-2011     Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü                   Şube Müd.

 2011-2015       Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü                   Şube Müd.

  2015-               Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü                  İl Müdür Yrd.V.

  

      KATILDIĞI  PROJELER VE ÇALIŞMALAR

1-      1997- 2000 Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Kullanılan Zirai Mücadele İlaç Türlerinin ve Miktarlarının Tesbiti çalışmasında yürütücü olarak,

2-      1997-2000 – Gökus Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı projesinde proje elamanı olarak,

3-      2003 – Göksu Deltası Çeltik Ekim alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi çalışmasında yürütücü olarak,

4-      2006 – Göcek Koyları Alan Kullanımın Belirlenmesi çalışmasında yürütücü olarak,

5-      2009 – Muğla Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İskelelerin Belirlenmesi çalışmasında yürütücü olarak,

6-      2006-2008 – Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi projesinde Proje İcra Kurul Üyesi olarak,

7-      2004-2011 yıları arasında Mulga Özel çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca  Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen Tür, Habitat İzleme ve Koruma projelerinde, Kırsal Alanlarda Katı Atık Yönetimi ve Denizel Alanlarda Katı ve Sıvı Atık Projelerinde   kontrol ve muayene komisyonu elamanı olarak çalışmıştır.

 

  YURT DIŞI  GÖREVLERİ

1-      1999- Med-Wet (Akdeniz Sulakalanları) tarafından yürütülen  “Deltalar Arası İşbirliğini Geliştirme  Projesi” kapsamında İspanya’nın Ebro Deltasında araştırma ve incelemelerde bulunma,

2-      2001,2003. 2004 ve 2010 yıllarında EUROSİTE tarafından Fransa ve  Macaristan da organize edilen Karasal ve Denizel Korunan Alanlarla ilgili çalıştaylara katılım,

3-      2005- FORGEA tarafından İtalya da organize “Doğal Kaynaklar Ekonomisi” kursuna katılım

4-      2006- MED-PAN  (Deniz Koruma Alanları Network)  tarafından Fransa ve İspanyada organize edilen “Deniz Koruma Alanlarında  Sürdürülebilir Turizm” konulu çalıştaya katılım.

5-      2006 ve 2008 Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi  projesi kapsamında Mısır ve Fransa’da yapılan çalıştaylara katılım,

6-      2015 – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 1.Çevre Çalıştayında  Türkiye de “Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi”  konulu sunum yapılması,

             alanlarında görev almıştır.