Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Atık Mevzuatı Kapsamında İzin Verilen Tesis Sayıları

TESİSLER

2016

2017

2018

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi

1

1

7

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Belgesine Sahip Tesisler

11

7

6

Ömrünü Tamamlamış Araç Teslim Yerleri

-

-

-

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama Tesisleri

-

4

6

Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araçlar

3

1

5

Atık Akü Depolama  Tesisi

-

-

2